Jednofarebná záclona - Biela - vlastný rozmer

Kód: 5813-RI-50 5813-PA-50 5813-DE-50 5813-DE-50-1668 5813-DE-50-1685 5813-DE-50-1702 5813-RI-50-1719 5813-DE-50-1736 5813-DE-50-1753 5813-RI-10 5813-PA-10 5813-DE-10 5813-DE-10-1669 5813-DE-10-1686 5813-DE-10-1703 5813-RI-10-1720 5813-DE-10-1737 5813-DE-10-1754 5813-RI-15 5813-PA-15 5813-DE-15 5813-DE-15-1670 5813-DE-15-1687 5813-DE-15-1704 5813-RI-15-1721 5813-DE-15-1738 5813-DE-15-1755 5813-RI-20 5813-PA-20 5813-DE-20 5813-DE-20-1671 5813-DE-20-1688 5813-DE-20-1705 5813-RI-20-1722 5813-DE-20-1739 5813-DE-20-1756 5813-RI-25 5813-PA-25 5813-DE-25 5813-DE-25-1672 5813-DE-25-1689 5813-DE-25-1706 5813-RI-25-1723 5813-DE-25-1740 5813-DE-25-1757 5813-RI-30 5813-PA-30 5813-DE-30 5813-DE-30-1673 5813-DE-30-1690 5813-DE-30-1707 5813-RI-30-1724 5813-DE-30-1741 5813-DE-30-1758 5813-RI-35 5813-PA-35 5813-DE-35 5813-DE-35-1674 5813-DE-35-1691 5813-DE-35-1708 5813-RI-35-1725 5813-DE-35-1742 5813-DE-35-1759 5813-RI-40 5813-PA-40 5813-DE-40 5813-DE-40-1675 5813-DE-40-1692 5813-DE-40-1709 5813-RI-40-1726 5813-DE-40-1743 5813-DE-40-1760 5813-RI-45 5813-PA-45 5813-DE-45 5813-DE-45-1676 5813-DE-45-1693 5813-DE-45-1710 5813-RI-45-1727 5813-DE-45-1744 5813-DE-45-1761 5813-RI-50-1665 5813-PA-50-1666 5813-DE-50-1667 5813-DE-50-1677 5813-DE-50-1694 5813-DE-50-1711 5813-RI-50-1728 5813-DE-50-1745 5813-DE-50-1762 5813-RI-55 5813-PA-55 5813-DE-55 5813-DE-55-1678 5813-DE-55-1695 5813-DE-55-1712 5813-RI-55-1729 5813-DE-55-1746 5813-DE-55-1763 5813-RI-60 5813-PA-60 5813-DE-60 5813-DE-60-1679 5813-DE-60-1696 5813-DE-60-1713 5813-RI-60-1730 5813-DE-60-1747 5813-DE-60-1764 5813-RI-65 5813-PA-65 5813-DE-65 5813-DE-65-1680 5813-DE-65-1697 5813-DE-65-1714 5813-RI-65-1731 5813-DE-65-1748 5813-DE-65-1765 5813-RI-70 5813-PA-70 5813-DE-70 5813-DE-70-1681 5813-DE-70-1698 5813-DE-70-1715 5813-RI-70-1732 5813-DE-70-1749 5813-DE-70-1766 5813-RI-75 5813-PA-75 5813-DE-75 5813-DE-75-1683 5813-DE-75-1700 5813-DE-75-1717 5813-RI-75-1734 5813-DE-75-1751 5813-DE-75-1768 5813-RI-80 5813-PA-80 5813-DE-80 5813-DE-80-1684 5813-DE-80-1701 5813-DE-80-1718 5813-RI-80-1735 5813-DE-80-1752 5813-DE-80-1769 5813-RI-85 5813-PA-85 5813-DE-85 5813-DE-85-1685 5813-DE-85-1701 5813-DE-85-1719 5813-RI-85-1736 5813-DE-85-1753 5813-DE-85-1770 5813-RI-90 5813-PA-90 5813-DE-90 5813-DE-90-1686 5813-DE-90-1701 5813-DE-90-1720 5813-RI-90-1737 5813-DE-90-1754 5813-DE-90-1771 5813-RI-95 5813-PA-95 5813-DE-95 5813-DE-95-1687 5813-DE-95-1701 5813-DE-95-1721 5813-RI-95-1738 5813-DE-95-1755 5813-DE-95-1772 5813-RI-100 5813-PA-100 5813-DE-100 5813-DE-100-1688 5813-DE-100-1701 5813-DE-100-1722 5813-RI-100-1739 5813-DE-100-1756 5813-DE-100-1773 Zvoľte variant
77 hodnotení
6 € 6 € 6,50 € 6,50 € 6,50 € 6,50 € 6 € 6,50 € 6,50 € 12 € 12 € 13 € 13 € 13 € 13 € 12 € 13 € 13 € 18 € 18 € 19,50 € 19,50 € 19,50 € 19,50 € 18 € 19,50 € 19,50 € 24 € 24 € 26 € 26 € 26 € 26 € 24 € 26 € 26 € 30 € 30 € 32,50 € 32,50 € 32,50 € 32,50 € 30 € 32,50 € 32,50 € 36 € 36 € 39 € 39 € 39 € 39 € 36 € 39 € 39 € 42 € 42 € 45,50 € 45,50 € 45,50 € 45,50 € 42 € 45,50 € 45,50 € 48 € 48 € 52 € 52 € 52 € 52 € 48 € 52 € 52 € 54 € 54 € 58,50 € 58,50 € 58,50 € 58,50 € 54 € 58,50 € 58,50 € 60 € 60 € 65 € 65 € 65 € 65 € 60 € 65 € 65 € 66 € 66 € 71,50 € 71,50 € 71,50 € 71,50 € 66 € 71,50 € 71,50 € 72 € 72 € 78 € 78 € 78 € 78 € 72 € 78 € 78 € 78 € 78 € 84,50 € 84,50 € 84,50 € 84,50 € 78 € 84,50 € 84,50 € 84 € 84 € 91 € 91 € 91 € 91 € 84 € 91 € 91 € 90 € 90 € 97,50 € 97,50 € 97,50 € 97,50 € 90 € 97,50 € 97,50 € 96 € 96 € 104 € 104 € 104 € 104 € 96 € 104 € 104 € 102 € 102 € 110,50 € 110,50 € 110,50 € 110,50 € 102 € 110,50 € 110,50 € 108 € 108 € 117 € 117 € 117 € 117 € 108 € 117 € 117 € 114 € 114 € 123,50 € 123,50 € 123,50 € 123,50 € 114 € 123,50 € 123,50 € 120 € 120 € 130 € 130 € 130 € 130 € 120 € 130 € 130 € od 6 €
Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Zvoľte variant
Šírka záclony
Uchytenie závesu
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Úprava záclony na požadovanú výšku (max. 270cm)
Môžeme doručiť do:
14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 14.12.2023 Zvoľte variant
Možnosti doručenia

Detailné informácie

Doprava zadarmo
Doprava zadarmo
pri nákupe nad 100 €
Úprava tovaru na mieru
Úprava tovaru
Možnosť úpravy tovaru na mieru
Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru
do 30 dní od objednania
Zákaznícka podpora
Zákaznícka podpora
pomôžeme Vám s výberom

Podrobný popis

Hladká voálová záclona. Hotová na zavesenie. Ukončená oloveným lankom. Možnosť výberu uchytenia na riasiacu pásku, tunel alebo na dekoračných kolieskach.

Materiál: 100% polyester.

Pranie pri 30°C.

Výška je 250cm (prípadné skrátenie je zdarma, je potrebné uviesť do poznámky).

Šírka záclony je ľubovoľná (násobok 0,5m).

Tolerancia rozmerov +/- 2cm.

Uvedený rozmer je pred nariasením záclony.

V prípade ak potrebujete upraviť dĺžku záclony prosím vpíšte do poznámky v košíku.

Ak potrebujete iný rozmer ako je možné vybrať, kontaktujte nás prosím emailom na eshop@dekorstudio.sk.

Ako určiť šírku záclony?

Štandardne našívame riasiacu pásku s pomerom riasenia 1:2, takže v tomto prípade potrebujete šírku záclony x2. Príklad: Okno široké 2m x2 + doporučujeme na presah 20-50 cm. = 4.50m.

Potrebujete záclonu vo výške viac ako je 250cm, kontaktujte nás s požiadavkou na iný rozmer emailom na eshop@dekorstudio.sk a radi Vám pomôžeme. Tento model záclony je možné vyrobiť až do výšky 300cm.

 

Uchytenie záclon


 

 

Dodatočné parametre

Kategória: Jednofarebné záclony
Štandardná výška: 250cm

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: