Biela záclona SHINE s olovkom - vlastný rozmer

Kód: 11097-RI-50 11097-PA-50 11097-DE-50 11097-DE-50-5685 11097-DE-50-5702 11097-DE-50-5719 11097-RI-50-5736 11097-DE-50-5753 11097-DE-50-5770 11097-RI-10 11097-PA-10 11097-DE-10 11097-DE-10-5686 11097-DE-10-5703 11097-DE-10-5720 11097-RI-10-5737 11097-DE-10-5754 11097-DE-10-5771 11097-RI-15 11097-PA-15 11097-DE-15 11097-DE-15-5687 11097-DE-15-5704 11097-DE-15-5721 11097-RI-15-5738 11097-DE-15-5755 11097-DE-15-5772 11097-RI-20 11097-PA-20 11097-DE-20 11097-DE-20-5688 11097-DE-20-5705 11097-DE-20-5722 11097-RI-20-5739 11097-DE-20-5756 11097-DE-20-5773 11097-RI-25 11097-PA-25 11097-DE-25 11097-DE-25-5689 11097-DE-25-5706 11097-DE-25-5723 11097-RI-25-5740 11097-DE-25-5757 11097-DE-25-5774 11097-RI-30 11097-PA-30 11097-DE-30 11097-DE-30-5690 11097-DE-30-5707 11097-DE-30-5724 11097-RI-30-5741 11097-DE-30-5758 11097-DE-30-5775 11097-RI-35 11097-PA-35 11097-DE-35 11097-DE-35-5691 11097-DE-35-5708 11097-DE-35-5725 11097-RI-35-5742 11097-DE-35-5759 11097-DE-35-5776 11097-RI-40 11097-PA-40 11097-DE-40 11097-DE-40-5692 11097-DE-40-5709 11097-DE-40-5726 11097-RI-40-5743 11097-DE-40-5760 11097-DE-40-5777 11097-RI-45 11097-PA-45 11097-DE-45 11097-DE-45-5693 11097-DE-45-5710 11097-DE-45-5727 11097-RI-45-5744 11097-DE-45-5761 11097-DE-45-5778 11097-RI-50-5682 11097-PA-50-5683 11097-DE-50-5684 11097-DE-50-5694 11097-DE-50-5711 11097-DE-50-5728 11097-RI-50-5745 11097-DE-50-5762 11097-DE-50-5779 11097-RI-55 11097-PA-55 11097-DE-55 11097-DE-55-5695 11097-DE-55-5712 11097-DE-55-5729 11097-RI-55-5746 11097-DE-55-5763 11097-DE-55-5780 11097-RI-60 11097-PA-60 11097-DE-60 11097-DE-60-5696 11097-DE-60-5713 11097-DE-60-5730 11097-RI-60-5747 11097-DE-60-5764 11097-DE-60-5781 11097-RI-65 11097-PA-65 11097-DE-65 11097-DE-65-5697 11097-DE-65-5714 11097-DE-65-5731 11097-RI-65-5748 11097-DE-65-5765 11097-DE-65-5782 11097-RI-70 11097-PA-70 11097-DE-70 11097-DE-70-5698 11097-DE-70-5715 11097-DE-70-5732 11097-RI-70-5749 11097-DE-70-5766 11097-DE-70-5783 11097-RI-75 11097-PA-75 11097-DE-75 11097-DE-75-5700 11097-DE-75-5717 11097-DE-75-5734 11097-RI-75-5751 11097-DE-75-5768 11097-DE-75-5785 11097-RI-80 11097-PA-80 11097-DE-80 11097-DE-80-5701 11097-DE-80-5718 11097-DE-80-5735 11097-RI-80-5752 11097-DE-80-5769 11097-DE-80-5786 11097-RI-85 11097-PA-85 11097-DE-85 11097-DE-85-5702 11097-DE-85-5718 11097-DE-85-5735 11097-RI-85-5752 11097-DE-85-5769 11097-DE-85-5786 11097-RI-90 11097-PA-90 11097-DE-90 11097-DE-90-5703 11097-DE-90-5718 11097-DE-90-5735 11097-RI-90-5752 11097-DE-90-5769 11097-DE-90-5786 11097-RI-95 11097-PA-95 11097-DE-95 11097-DE-95-5704 11097-DE-95-5718 11097-DE-95-5735 11097-RI-95-5752 11097-DE-95-5769 11097-DE-95-5786 11097-RI-100 11097-PA-100 11097-DE-100 11097-DE-100-5705 11097-DE-100-5718 11097-DE-100-5735 11097-RI-100-5752 11097-DE-100-5769 11097-DE-100-5786 Zvoľte variant
9 hodnotení
7,20 € 7,20 € 7,80 € 7,80 € 7,80 € 7,80 € 7,20 € 7,80 € 7,80 € 14,40 € 14,40 € 15,60 € 15,60 € 15,60 € 15,60 € 14,40 € 15,60 € 15,60 € 21,60 € 21,60 € 23,40 € 23,40 € 23,40 € 23,40 € 21,60 € 23,40 € 23,40 € 28,80 € 28,80 € 31,20 € 31,20 € 31,20 € 31,20 € 28,80 € 31,20 € 31,20 € 36 € 36 € 39 € 39 € 39 € 39 € 36 € 39 € 39 € 43,20 € 43,20 € 46,80 € 46,80 € 46,80 € 46,80 € 43,20 € 46,80 € 46,80 € 50,40 € 50,40 € 54,60 € 54,60 € 54,60 € 54,60 € 50,40 € 54,60 € 54,60 € 57,60 € 57,60 € 62,40 € 62,40 € 62,40 € 62,40 € 57,60 € 62,40 € 62,40 € 64,80 € 64,80 € 70,20 € 70,20 € 70,20 € 70,20 € 64,80 € 70,20 € 70,20 € 72 € 72 € 78 € 78 € 78 € 78 € 72 € 78 € 78 € 79,20 € 79,20 € 85,80 € 85,80 € 85,80 € 85,80 € 79,20 € 85,80 € 85,80 € 86,40 € 86,40 € 93,60 € 93,60 € 93,60 € 93,60 € 86,40 € 93,60 € 93,60 € 93,60 € 93,60 € 101,40 € 101,40 € 101,40 € 101,40 € 93,60 € 101,40 € 101,40 € 100,80 € 100,80 € 109,20 € 109,20 € 109,20 € 109,20 € 100,80 € 109,20 € 109,20 € 108 € 108 € 117 € 117 € 117 € 117 € 108 € 117 € 117 € 115,20 € 115,20 € 124,80 € 124,80 € 124,80 € 124,80 € 115,20 € 124,80 € 124,80 € 122,40 € 122,40 € 132,60 € 132,60 € 132,60 € 132,60 € 122,40 € 132,60 € 132,60 € 129,60 € 129,60 € 140,40 € 140,40 € 140,40 € 140,40 € 129,60 € 140,40 € 140,40 € 136,80 € 136,80 € 148,20 € 148,20 € 148,20 € 148,20 € 136,80 € 148,20 € 148,20 € 144 € 144 € 156 € 156 € 156 € 156 € 144 € 156 € 156 € od 7,20 €
Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Zvoľte variant
Šírka záclony
Uchytenie závesu
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Úprava záclony na požadovanú výšku (max. 270cm)
Môžeme doručiť do:
11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 Zvoľte variant
Možnosti doručenia

Detailné informácie

Doprava zadarmo
Doprava zadarmo
pri nákupe nad 100 €
Úprava tovaru na mieru
Úprava tovaru
Možnosť úpravy tovaru na mieru
Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru
do 30 dní od objednania
Zákaznícka podpora
Zákaznícka podpora
pomôžeme Vám s výberom

Podrobný popis

Hladká voálová záclona s jemným leskom. Ukončená oloveným lankom. Hotová za zavesenie. Možnosť výberu uchytenia na riasiacu pásku, tunel alebo na dekoračných kolieskach

Materiál: 100% polyester.

Pranie pri 30°C.

Výška je 250cm (prípadné skrátenie je zdarma, je potrebné uviesť do poznámky).

Šírka záclony je ľubovoľná (násobok 0,5m)

Tolerancia rozmerov +/- 2cm

Uvedený rozmer je pred nariasením záclony.

V prípade ak potrebujete upraviť dĺžku záclony prosím vpíšte do poznámky v košíku.

Ak potrebujete iný rozmer ako je možné vybrať, kontaktujte nás prosím emailom na eshop@dekorstudio.sk.

Ako určiť šírku záclony?

Štandardne našívame riasiacu pásku s pomerom riasenia 1:2, takže v tomto prípade potrebujete šírku záclony x2. Príklad: Okno široké 2m x2 + doporučujeme na presah 20-50 cm. = 4.50

Potrebujete záclonu vo výške viac ako je 250cm, kontaktujte nás s požiadavkou na iný rozmer emailom na eshop@dekorstudio.sk a radi Vám pomôžeme. Tento model záclony je možné vyrobiť až do výšky 300cm.

 

 

Uchytenie záclon


 

 

Dodatočné parametre

Kategória: Jednofarebné záclony
Štandardná výška: 250cm

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: