Biela záclona SHINE s olovkom - vlastný rozmer

Kód: 11097-RI-50 11097-RI-50-5736 11097-PA-50 11097-DE-50 11097-DE-50-5685 11097-DE-50-5702 11097-DE-50-5719 11097-DE-50-5753 11097-DE-50-5770 11097-RI-10 11097-RI-10-5737 11097-PA-10 11097-DE-10 11097-DE-10-5686 11097-DE-10-5703 11097-DE-10-5720 11097-DE-10-5754 11097-DE-10-5771 11097-RI-15 11097-RI-15-5738 11097-PA-15 11097-DE-15 11097-DE-15-5687 11097-DE-15-5704 11097-DE-15-5721 11097-DE-15-5755 11097-DE-15-5772 11097-RI-20 11097-RI-20-5739 11097-PA-20 11097-DE-20 11097-DE-20-5688 11097-DE-20-5705 11097-DE-20-5722 11097-DE-20-5756 11097-DE-20-5773 11097-RI-25 11097-RI-25-5740 11097-PA-25 11097-DE-25 11097-DE-25-5689 11097-DE-25-5706 11097-DE-25-5723 11097-DE-25-5757 11097-DE-25-5774 11097-RI-30 11097-RI-30-5741 11097-PA-30 11097-DE-30 11097-DE-30-5690 11097-DE-30-5707 11097-DE-30-5724 11097-DE-30-5758 11097-DE-30-5775 11097-RI-35 11097-RI-35-5742 11097-PA-35 11097-DE-35 11097-DE-35-5691 11097-DE-35-5708 11097-DE-35-5725 11097-DE-35-5759 11097-DE-35-5776 11097-RI-40 11097-RI-40-5743 11097-PA-40 11097-DE-40 11097-DE-40-5692 11097-DE-40-5709 11097-DE-40-5726 11097-DE-40-5760 11097-DE-40-5777 11097-RI-45 11097-RI-45-5744 11097-PA-45 11097-DE-45 11097-DE-45-5693 11097-DE-45-5710 11097-DE-45-5727 11097-DE-45-5761 11097-DE-45-5778 11097-RI-50-5682 11097-RI-50-5745 11097-PA-50-5683 11097-DE-50-5684 11097-DE-50-5694 11097-DE-50-5711 11097-DE-50-5728 11097-DE-50-5762 11097-DE-50-5779 11097-RI-55 11097-RI-55-5746 11097-PA-55 11097-DE-55 11097-DE-55-5695 11097-DE-55-5712 11097-DE-55-5729 11097-DE-55-5763 11097-DE-55-5780 11097-RI-60 11097-RI-60-5747 11097-PA-60 11097-DE-60 11097-DE-60-5696 11097-DE-60-5713 11097-DE-60-5730 11097-DE-60-5764 11097-DE-60-5781 11097-RI-65 11097-RI-65-5748 11097-PA-65 11097-DE-65 11097-DE-65-5697 11097-DE-65-5714 11097-DE-65-5731 11097-DE-65-5765 11097-DE-65-5782 11097-RI-70 11097-RI-70-5749 11097-PA-70 11097-DE-70 11097-DE-70-5698 11097-DE-70-5715 11097-DE-70-5732 11097-DE-70-5766 11097-DE-70-5783 11097-RI-75 11097-RI-75-5751 11097-PA-75 11097-DE-75 11097-DE-75-5700 11097-DE-75-5717 11097-DE-75-5734 11097-DE-75-5768 11097-DE-75-5785 11097-RI-80 11097-RI-80-5752 11097-PA-80 11097-DE-80 11097-DE-80-5701 11097-DE-80-5718 11097-DE-80-5735 11097-DE-80-5769 11097-DE-80-5786 11097-RI-85 11097-RI-85-5752 11097-PA-85 11097-DE-85 11097-DE-85-5702 11097-DE-85-5718 11097-DE-85-5735 11097-DE-85-5769 11097-DE-85-5786 11097-RI-90 11097-RI-90-5752 11097-PA-90 11097-DE-90 11097-DE-90-5703 11097-DE-90-5718 11097-DE-90-5735 11097-DE-90-5769 11097-DE-90-5786 11097-RI-95 11097-RI-95-5752 11097-PA-95 11097-DE-95 11097-DE-95-5704 11097-DE-95-5718 11097-DE-95-5735 11097-DE-95-5769 11097-DE-95-5786 11097-RI-100 11097-RI-100-5752 11097-PA-100 11097-DE-100 11097-DE-100-5705 11097-DE-100-5718 11097-DE-100-5735 11097-DE-100-5769 11097-DE-100-5786 Zvoľte variant
27 hodnotení
7,92 € 7,92 € 7,92 € 8,58 € 8,58 € 8,58 € 8,58 € 8,58 € 8,58 € 15,84 € 15,84 € 15,84 € 17,16 € 17,16 € 17,16 € 17,16 € 17,16 € 17,16 € 23,76 € 23,76 € 23,76 € 25,74 € 25,74 € 25,74 € 25,74 € 25,74 € 25,74 € 31,68 € 31,68 € 31,68 € 34,32 € 34,32 € 34,32 € 34,32 € 34,32 € 34,32 € 39,60 € 39,60 € 39,60 € 42,90 € 42,90 € 42,90 € 42,90 € 42,90 € 42,90 € 47,52 € 47,52 € 47,52 € 51,48 € 51,48 € 51,48 € 51,48 € 51,48 € 51,48 € 55,44 € 55,44 € 55,44 € 60,06 € 60,06 € 60,06 € 60,06 € 60,06 € 60,06 € 63,36 € 63,36 € 63,36 € 68,64 € 68,64 € 68,64 € 68,64 € 68,64 € 68,64 € 71,28 € 71,28 € 71,28 € 77,22 € 77,22 € 77,22 € 77,22 € 77,22 € 77,22 € 79,20 € 79,20 € 79,20 € 85,80 € 85,80 € 85,80 € 85,80 € 85,80 € 85,80 € 87,12 € 87,12 € 87,12 € 94,38 € 94,38 € 94,38 € 94,38 € 94,38 € 94,38 € 95,04 € 95,04 € 95,04 € 102,96 € 102,96 € 102,96 € 102,96 € 102,96 € 102,96 € 102,96 € 102,96 € 102,96 € 111,54 € 111,54 € 111,54 € 111,54 € 111,54 € 111,54 € 110,88 € 110,88 € 110,88 € 120,12 € 120,12 € 120,12 € 120,12 € 120,12 € 120,12 € 118,80 € 118,80 € 118,80 € 128,70 € 128,70 € 128,70 € 128,70 € 128,70 € 128,70 € 126,72 € 126,72 € 126,72 € 137,28 € 137,28 € 137,28 € 137,28 € 137,28 € 137,28 € 134,64 € 134,64 € 134,64 € 145,86 € 145,86 € 145,86 € 145,86 € 145,86 € 145,86 € 142,56 € 142,56 € 142,56 € 154,44 € 154,44 € 154,44 € 154,44 € 154,44 € 154,44 € 150,48 € 150,48 € 150,48 € 163,02 € 163,02 € 163,02 € 163,02 € 163,02 € 163,02 € 158,40 € 158,40 € 158,40 € 171,60 € 171,60 € 171,60 € 171,60 € 171,60 € 171,60 € od 7,92 €
Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Ušijeme pre vás Zvoľte variant
Šírka záclony
Uchytenie závesu
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Úprava záclony na požadovanú výšku (max. 270cm)
Môžeme doručiť do:
3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 3.6.2024 Zvoľte variant
Možnosti doručenia

Detailné informácie

Doprava zadarmo
Doprava zadarmo
pri nákupe nad 100 €
Úprava tovaru na mieru
Úprava tovaru
Možnosť úpravy tovaru na mieru
Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru
do 30 dní od objednania
Zákaznícka podpora
Zákaznícka podpora
pomôžeme Vám s výberom

Podrobný popis

Elegantná voálová záclona "Shine" WHITE s jemným leskom dodá vášmu interiéru nádych luxusu a elegancie. Záclona je vyrobená z kvalitného materiálu s jemnou väzbou, do ktorej je zašitá lesklá niť. Vďaka tomu záclona krásne odráža svetlo a vytvára v miestnosti jedinečnú atmosféru.

Spodná časť záclony je ukončená olovom, čo zabezpečuje jej dokonalé splývanie a vytvára esteticky príťažlivý efekt. Záclona je pripravená na okamžité zavesenie a ponúka viacero možností uchytenia podľa vašich preferencií - na riasiacu pásku, tunel alebo na dekoračné kolieska.

Či už hľadáte moderný alebo klasický štýl, záclona "Shine" WHITE sa stane neprehliadnuteľným doplnkom vášho domova. Jej univerzálny biely odtieň sa hodí do každého interiéru a vďaka svojmu lesku a kvalite spracovania pôsobí naozaj luxusným dojmom.

Doprajte svojmu domovu štýlový a elegantný vzhľad s touto nádhernou záclonou. Nechte sa očariť jej jemným leskom a užite si pocit pohodlia a súkromia, ktorý vám poskytne.

Vlastnosti:

 • Materiál: 100% polyester.
 • Pranie pri 30°C.
 • Výška je 250cm (prípadné skrátenie je zdarma, je potrebné uviesť do poznámky).
 • Šírka záclony je ľubovoľná (násobok 0,5m).
 • Tolerancia rozmerov +/- 2cm.
 • Uvedený rozmer je pred nariasením záclony.

V prípade ak potrebujete upraviť dĺžku záclony prosím zvoľte si príplatok "Úprava záclony na požadovanú výšku(max.270cm)" a do políčka napíšte rozmer aký potrebujete. Tento model záclony je možné vyrobiť až do výšky 300cm.

Zameranie záclon na mieru: Správne zameranie záclon je kľúčové pre dosiahnutie želaného vzhľadu interiéru. Tento návod vám pomôže zmerať záclony presne podľa vašich predstáv, či už ich chcete mať dlhé až k podlahe, kratšie po parapet alebo ľubovoľnej inej dĺžky.

Ako určiť výšku záclony?

 1. Rozhodnite sa, akú dĺžku záclony preferujete (po podlahu, tesne nad podlahu alebo kratšiu).
 2. Pri záclonovej koľajnici merajte od jej spodnej hrany. Ak chcete záclonu siahajúcu k podlahe, odpočítajte od nameranej hodnoty 1-2 cm.
 3. Pri upevnení na štipce merajte od stredu štipca po želanú dĺžku záclony.
 4. Pri upevnení s tunelom merajte od vrchnej hrany tyče po potrebnú dĺžku
 5. Pri upevnení na dekoračných kolieskach merajte od vrchnej hrany tyče po potrebnú dĺžku a pripočítajte 2cm čo bude predstavovať časť záclony nad kolieskami.

Pri objednávaní záclon je dôležité dbať na presné meranie, aby ste dosiahli optimálny výsledok. Keďže steny, stropy a podlahy v miestnostiach môžu vykazovať určité nerovnosti, odporúčame zmerať výšku záclony na viacerých miestach. Týmto spôsobom získate komplexnejšiu predstavu o potrebnej dĺžke záclony a vyhnete sa prípadným komplikáciám pri jej inštalácii.

Ako určiť šírku záclony?

 1. Zvážte, či chcete, aby záclona pokrývala celú šírku okna, alebo siahala po koniec koľajnice či garnižovej tyče.
 2. Pre záclonu prekrývajúcu celú šírku okna zmerajte šírku okna a vynásobte ju dvomi. Výsledok predstavuje potrebnú šírku záclony pred zriasením (napr. 200 cm široké okno vyžaduje záclonu so šírkou 400 cm pred zriasením, po zriasení v pomere 1:2 bude mať záclona šírku 200 cm).
 3. Pre záclonu pokrývajúcu celú dĺžku koľajnice zmerajte dĺžku koľajnice a vynásobte ju dvomi. Výsledok predstavuje potrebnú šírku záclony pred zriasením (napr. 300 cm dlhá koľajnica vyžaduje záclonu so šírkou 600 cm pred zriasením, po zriasení v pomere 1:2 bude mať záclona šírku 300 cm).
 4. Pre záclonu na garnižovú tyč s tunelom/kolieskami zmerajte dĺžku tyče a vynásobte ju dvomi. Výsledok predstavuje potrebnú šírku záclony pred zriasením (napr. 400 cm dlhá tyč vyžaduje záclonu so šírkou 800 cm pred zriasením, po zriasení v pomere 1:2 bude mať záclona šírku 400 cm).

Náš tip: Bežne používame riasiacu pásku s pomerom 1:2, čo znamená, že šírka hotovej záclony by mala byť dvojnásobkom šírky okna. Napríklad, ak je vaše okno široké 2 metre, odporúčame zvoliť záclonu so šírkou 4 metre (2 x 2) a pripočítať ešte 20 až 50 cm navyše na presah. Ideálna šírka záclony pre okno so šírkou 2 metre by teda bola približne 4,50 metra, vďaka čomu dosiahnete optimálne riasenie a estetický vzhľad.

Ak budete postupovať podľa týchto jednoduchých krokov, dosiahnete dokonale padnúce záclony presne podľa vašich predstáv. Nezabudnite pri meraní dbať na presnosť a vziať do úvahy spôsob upevnenia záclon, aby ste dosiahli želaný efekt vo vašom interiéri.

Uchytenie záclon


 

 

Dodatočné parametre

Kategória: Záclony
Štandardná výška: 250cm

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: